O Centre pre deti a rodiny Istebné

Centrum pre deti a rodiny v Istebnom vzniklo v roku 1947 ako Oblastné Centrum. Prešiel mnohými organizačnými zmenami od abstinenčnej liečebne, sirotinca až po centrum pre deti a rodiny.

Momentálne je celková kapacita centra, 60 klientov. Máme 3 samostatne usporiadané skupiny, 1 skupinu mladých dospelých a 22 detí máme umiestnených v profesionálnych náhradných rodinách.

Program Centra pre deti a rodiny Istebné

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Výročné správy CDR Istebné

Kolektívna zmluva

Čo nás čaká v roku 2023?

Príprava na vykonávanie profesie PROFESIONÁLNEHO NÁHRADNÉHO RODIČA :

Od februára 2023 začíname kurz prípravy na profesionálneho náhradného rodiča. V prípade záujmu nájdete viac informácii na odkaze nižšie. Žiadosť pošlite najneskôr tri pracovné dni pred plánovaným začiatkom každého kurzu.
(kontaktné informácie taktiež nájdete cez odkaz, v letáku nižšie).

Harmonogram prípavy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti v roku 2023

Začiatok prípravy          Koniec prípravy        CDR, ktoré prípravu zabezpečí

20.02.2023                       21.04.2023                  CDR- Ružomberok

02.05.2023                      30.06.2023                   CDR- CPPR Istebné

04.09.2023                      27.10.2023                   CDR- Ružomberok

06.11.2023                       19.12.2023                  CDR- CPPR Istebné

Viac info o priprave na prof. rodica

Deti sediace na tráve

Prezrite si aktivity, ktorých sme sa účastnili za posledné roky.