Prgram_centra_button

Naším cieľom aj poslaním je pomôcť deťom a rodinám v núdzi

Aj vďaka skvelým zamestnancom sa nám darí vytvárať také podmienky, ktoré čo najviac pomáhajú k všestrannému rozvoju dieťaťa. Momentálne je celková kapacita centra, 60 klientov. Máme 3 samostatne usporiadané skupiny, 1 skupinu mladých dospelých a 22 detí máme umiestnených v profesionálnych náhradných rodinách.

33. ročník športových hier detí CDR Žilinského kraja v Dolnom Kubíne

Dňa 20. apríla 2023 sa v Dolnom Kubíne pod záštitou nášho CDR Istebné konali športové hry detí z CDR Žilinského kraja v atletike.

Naše Centrum reprezentovalo 24 detí, ktoré súťažili v behu rôznych dĺžok, v skoku do diaľky, nechýbala disciplína vrh guľou. Naše centrum sa umiestnilo celkovo na 1. mieste v našom kraji.

Najúspešnejšími deťmi nášho centra boli:

kategória 2012 a mladší

– P. A. beh na 60 m 1.miesto
– P. A. beh na 300 m 1.miesto
– Ľ. Š. beh na 60 m 1. miesto
– Ľ. Š. beh na 300 m 1. miesto
– Ľ. Š. skok do diaľky 1. miesto
– A. H. beh na 60 m 2. miesto
– A. H. beh na 300 m 2. miesto
– A. H. skok do diaľky 2. miesto
– J. H. beh na 60 m 3. miesto
– S. B. beh na 300 m 3. miesto
– S. B. skok do diaľky 3. miesto

kategória 2010 – 2011

– J. H. beh na 60 m 1. miesto
– J. H. beh na 600 m 3. miesto
– J. H. skok do diaľky 2. miesto
– A. B. beh na 600 m 2. miesto
– V. B. vrh guľou 2. miesto
– J. Š. beh na 60 m 2. miesto
– J. Š. beh na 600 m 3. miesto
– J. Š. skok do diaľky m 3. miesto
– M. S. beh na 60 m 3. miesto
– M. S. beh na 600 m 1. miesto
– M. S. skok do diaľky 2. miesto

kategória 2008 – 2009

– J. B. beh na 800 m 1. miesto
– K. M. beh na 800 m 3. miesto
– V. G. vrh guľou 2. miesto
– F. M. beh na 800 m 3. miesto
– F. M. vrh guľou 3. miesto

kategória 2005 – 2007

– S. M. beh na 800 m 2. miesto
– S. M. vrh guľou 3. miesto
– A. H. beh na 100 m 1. miesto
– A. H. skok do diaľky 1. miesto
– A. H. vrh guľou 1. miesto

GRATULUJEME A EŠTE RAZ ĎAKUJEME

Veríme, že vykonávame kvalitnú a záslužnú prácu. V prípade, že čokoľvek od nás potrebujete prejdite na podstránku s kontaktami. Môžete nám poslať správu cez formulár alebo si zistíte na nás iný kontakt.

© Copyright - Detský domov Istebné / created and designed by Seduco.sk