S veľkou radosťou a vďačnosťou sme 1.12.2016 prijali finančný dar vo výške 1000 € od Stredoslovenskej energetiky a.s. na podujatí TOP POWER SSEMINÁR.

Za celý realizačný tím Detského domova Istebné,

Ďakujeme