Riaditeľstvo Detského domova vyhlasuje súťaž o najkrajší interiér a exteriér skupiny s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami.

Víťazná skupina získa finančný dar vo výške 100,- €, druhé poradie finančná odmena 70,- €, tretie poradie finančná odmena 50,- €.
Skupina môže finančný dar použiť na ľubovoľnú činnosť, ktorá bude
v prospech detí.


Hodnotiacu komisiu tvorí:
PhDr. Martina Vicáňová /riaditeľka DeD/ a Mgr. Katarína Šašinková /psychológ DeD/

Vyhodnotenie skupín bude prebiehať dňa 10.04.2017 na všetkých skupinách.