Dni Fénixa 2017

Milé kolegyne, kolegovia,
v nedeľu 02.10.2017  som mala možnosť navštíviť DeD Necpaly na slávnostnom odprezentovaní detí  DeD Žilinského kraja v rámci Projektu “Dni Fénixa”.
S hlbokou úctou sa skláňam pred dielom, ktoré za tri dni v DeD Necpaly vzniklo.
Sami dobre viete, že práca s našim deťmi je náročná, ale pozitívne výsledky, ktoré nám prináša sú o to cennejšie.
Počas prezentácie v nedeľu sme si mohli všimnúť výtvarné diela, ktoré pod vedením “uja Miňa”, jeho kolegov a predovšetkým našich detí vznikli  a zároveň kultúrny program, ktorý bol veľmi výnimočný.
Ďakujem Vám všetkým, že ste podporili tento projekt☺.

Mám za to, aby sa v Projekte pokračovalo a aby aspoň časť z neho mohla byť odprezentovaná ako pozitívne piár pred “Najmilším koncertom”, ktorý sa bude konať budúci rok.
Opäť sme ako Žilinský kraj dokázali, že dokážeme pracovať tímovo, profesionálne, odborne, ale predovšetkým ľudsky. Nič nebolo silené, som rada, že z nedeľnej rodinnej pohody som mohla byť súčasťou našich detí a kolegov z kraja.
Veľká vďaka a úcta moja patrí ujovi Miňovi a jeho rodine, ktorý našiel v sebe zápal pri práci s našimi deťmi.
Vďaka pánovi riaditeľovi z DeD Necpaly, za poskytnutie priestorov pre všetky naše deti, skvelé pohostenie.
Veľké poďakovanie patrí našim spoločným deťom, ktoré boli slušné a tešili sa z toho, čo nám spoločne môžu odprezentovať.
Za náš detský domov vyjadrujem túžbu detí znova sa vrátiť a spoločne pracovať, lebo bolo “super”.

Pozrite na: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kQPVj1zeRQs

 Prekliknite si na 10 minútu a 30 sekundu…

Plagáť Dni Fénixa 2017 na stiahnutie nájdete tu: Plagát Dni Fénixa 2017 (PDF)