Dni Fénixa 2017

Milé kolegyne, kolegovia,
v nedeľu 02.10.2017  som mala možnosť navštíviť DeD Necpaly na slávnostnom odprezentovaní detí  DeD Žilinského kraja v rámci Projektu “Dni Fénixa”.
S hlbokou úctou sa skláňam pred dielom, ktoré za tri dni v DeD Necpaly vzniklo.
Sami dobre viete, že práca s našim deťmi je náročná, ale pozitívne výsledky, ktoré nám prináša sú o to cennejšie.
Počas prezentácie v nedeľu sme si mohli všimnúť výtvarné diela, ktoré pod vedením “uja Miňa”, jeho kolegov a predovšetkým našich detí vznikli  a zároveň kultúrny program, ktorý bol veľmi výnimočný.
Ďakujem Vám všetkým, že ste podporili tento projekt☺.

Čítať ďalej

Poďakovanie za rok 2017

Ďakujem všetkým zamestnancom, profesionálnym rodičom, rodičom, blízkym a širším rodinám, priateľom, učiteľom, lekárom, oddeleniam SPODaSK, všetkým spolupracujúcim centrám a poradniam, nadriadeným, spolupracujúcim zariadeniam, pani starostke z Istebného, pánovi primátorovi z Dolného Kubína,  OO PZ v Dolnom Kubíne, bývalým deťom a sponzorom všetkých rozmerov, za prejav lásky, úcty, spolupatričnosti a vďaky počas celého roka 2017.
V novom roku 2018 prajem všetkým veľa zdravia, lásky, šťastia a úprimného objatia v kruhu svojich blízkych.
S láskou
                       PhDr. Martina Vicáňová, riaditeľka DeD Istebné

Čítať ďalej

Veľká noc, súťaž 2017